FOTO

O experienţă deosebită se caracterizează prin intensitatea percepţiei, puterea sentimentului trăit şi prin profunzimea semnificaţiei care i se acordă.

Aici se găsesc arhivate experiențele paticipanților la proiectele S-CONCEPT.

.